Otok ljubezni Ižakovci

Nepozabna doživetja Nepozabna doživetja Nepozabna doživetja Nepozabna doživetja Nepozabna doživetja Nepozabna doživetja

Vas Ižakovci

Ohranjanje kulturne zgodovine in dediščine. Spoznavanje starih običajev. Tu smo se srečali z mednarodno kulturo, büjraši, mlinarji, predicami, tkalkami, lončarji, pletarji, brodarji, kmeticami, ljudskimi godci in pevci ter bogatim narodnim izročilom.

Isakovc 1332 - Isakolch 1381 - Isakowcz 1481

Ravninska vas blizu Murišča, starega rokava Mure, ob cesti Murska Sobota - Jula Marof, s katere se tu odcepi cesta proti Beltincem.

V bližini je zaselek Nemščak marof, nastal ob nekdanjem graščinskem marofu, zahodno od vasi. Tu je farma prašičev - bekonov, ki daje kruh mnogim Ižakovčarjem.

Vaški dom je iz leta 1955, šola pa je iz leta 1855. Zgradili so jo občani na lastno pobudo in s pomočjo Dokležovja in Melinec. Bila je rimskokatoliška ljudska šola.
   

Po osvoboditvi je mesto upravitelja prevzel domačin Martin Sreš, ki je šolo vodil tudi v času od 1935 do aprila 1941, ko so ga premestili v Gomilice, od tam pa v nemško taborišče.

Tod je tudi drevesnica gozdnega drevja (sadik), imenovana Tiloš. Tu je nekoč beltinški graščak prirejal skupne pojedine na prostem.

Ižakovske njive so zelo visokega kakovostnega razreda. Severno od Ižakovec so našli antično žaro, na Ledinaj pri marofu in Pod osredkom pa ostanke rimske ceste Radgona - Lendava. V srednjem veku je vas spadala pod turniško podžupanijo in je bila last Banffyjev, od leta 1648 pa so gospodovali beltinski grofje. Grofica Marija Zichy je imela ob Muri še danes ohranjeno in z drevesi zasajeno koupanco.

Vas je mnogo pretrpela od Turkov in kasneje v vojni vihri od Madžarov.

Danes ima vas Ižakovci okrog 210 gospodinjstev, šteje pa 850 prebivalcev. Večji del so kmečka gospodinjstva (153). Vaščani vsakodnevno odhajajo na delo, večje število v Mursko Soboto ter v druge obmurske kraje.

Krajevna skupnost Ižakovci je dosegla visoko stopnjo razvoja. Kar nekaj desetletij je imela uveden krajevni samoprispevek, ki je bil namenjen izključno razvoju vasi.

Zgrajena je bila ulična razsvetljava, mrliška vežica, kabelska televizija, avtobusno postajališče, urejeno pokopališče ter obnovljena kapelica z okolico. Celotno vodovodno omrežje s črpališčem je delo pridnih rok vaščanov.

© 2018 Otok ljubezni Ižakovci | Produkcija Interplanet Obiščite tudi:   Slovenske narodne pesmi