Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci dne, 15.2.2022 na svojih spletnih straneh www.ztks-beltinci.si objavil Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.

Predmet oddaje v najem je gostinski lokal na Otoku ljubezni, stoječem na zemljišču s parcelno številko 2137/1 k.o. 135 – Ižakovci.

Rok za oddajo ponudbe je 8.3.2022 do 13. ure na sedežu zavoda (grad Beltinci), oz. tega dne priporočeno po redni pošti na naslov Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.

Več informaciji in razpisno dokumentacijo najdete na spodnji povezavi:

https://www.ztks-beltinci.si/vsebina/2418/JAVNI-POZIV-ZA-ODDAJO-GOSTINSKEGA-LOKALA-V-NAJEM