Büjraši

Otok ljubezni

BÜJRAŠI

Kdo je büjraš ?

Reka Mura je divja in nevarna reka. Je nepredvidljiva ravninska reka, ki je skozi stoletja poplavljala, odnašala mline in brode ter si ob velikih deževjih in naraslih vodah iskala nove poti. Te poti so odnašale njive, hrano, hiše in tudi ljudi.

Ko narasla reka prestopi bregove in se zlije po poljih, logih, ko ogrozi vas, zaselek, govorimo o bűjraštvu. Iz bűjranja se je razvil spoštovan poklic bűjraš. Ime izhaja iz stare besede bűr, kar pomeni približno to, kar v slovenščini jez. Vendar Mure bűjraši niso zajezili. Bűjraš je lahko bil le tisti, ki je živel neposredno ob Muri. Če se z reko spopadeš, jo moraš tudi poznati, z njo biti prijatelj.

Delo bűjraša je potekalo približno po tem zaporedju:

Pričeli so z izdelovanjem pauš, ki so štiri metre dolge in v 30 – centimetrske snope povezane veje. Te so nato povezali med sabo in med nje dodali približno dva kubična metra kamenja. To »zgradbo« so imenovali volclin, ki ga je šest bűjrašev spustilo ob breg reke. Čez čas je volclin zamuljilo in obraslo vodno rastlinje, ki je vzklilo iz pauš in na ta način se je zavarovala prodnata in mehka murska struga. Z volclini so torej utrjevali brežino reke.

Brežino reke Mure pa so varovali tudi z betonskimi kvadri, imenovanimi kubiki. Kubike so polagali na predhodno naložene volcline. Od brega reke Mure do sredine struge in vzdolžno z reko so nastajale traverze, kjer se je moč valov in vrtincev razbijala. Voda je dobila izravnani smer toka.

Reka Mura v Ižakovcih
Reka Mura v Ižakovcih

Bűjraštvo oz. poklic bűjraš je zamrl v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno podjetje Vodno gospodarstvo Mura, ki je delovalo širše, vzdolž celotne reke Mure. Za bűjraša je značilno bolj lokalno usmerjeno delovanje.

Bűjraševo orodje je bilo:

  • sekirica, s katero so v murskih šumah izsekali vrbove veje za izdelavo pauš in v poškodovano brežino z njo zabili lesene kole ter jih prepletli z vejevjem, ki je poraslo v drevo ali grm in na ta način utrdilo brežino reke Mure
  • železne lopate, ki so jih uporabljali pri večjih delih, kot je izdelovanje volclina
  • šefa oz. trinajst metrov dolg in dva metra širok transportni čoln, s katerim so se prevažali po reki Muri in z njimi prevažali kubike, pauše, kamenje, …

Mij smo büjrašje,

oj murski büjrašje.

Mij zabüjramo vse jarke,

pauše sekamo, z ladjof vozimo,

šouder sejamo, ga v šejfaj vozimo,

velcne delamo, je v Müjro mečemo,

kobike delamo, je v Müjro mečemo.

Mij smo büjrašje,

oj mürski büjrašje.

 

A. Maroša

Želite obiskati Otok ljubezni in njegovo neokrnjeno naravo ?

Vabljeni na ogled mlina in broda na Muri, spoznajte büjraše in büjraštvo, sprehodite se med tulipani in si oglejte tkalsko delavnico. Sprostite se v neokrnjeni naravi Otoka ljubezni.

Brod na Muri