Zgodovina PGD Ižakovci

Zametki delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Ižakovci segajo v leto 1922, ko je takratni ižakovski učitelj Anton Gaberc spoznal, da so organizirani krajani uspešnejši v borbi z ogljenimi zublji, ki so v takratnih časih predstavljali veliko težavo. Zato je leta 1923 zbral 18 mož iz vasi in 16. avgusta ustanovil Gasilsko društvo Ižakovci. Vsi člani so […]

Zametki delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Ižakovci segajo v leto 1922, ko je takratni ižakovski učitelj Anton Gaberc spoznal, da so organizirani krajani uspešnejši v borbi z ogljenimi zublji, ki so v takratnih časih predstavljali veliko težavo. Zato je leta 1923 zbral 18 mož iz vasi in 16. avgusta ustanovil Gasilsko društvo Ižakovci. Vsi člani so tega dne podpisali pristopne izjave in potrdili društvena pravila, ki jih je izdala Gasilska zveza Jugoslavije v Ljubljani. Sprejeli so tudi sklep, da se včlanijo v Gasilsko župo Beltinci. Izvolili so vodstvo drštva, in sicer načelnika, poveljnika, tajnika, blagajnika, dva četarja in dva člana. Od predhodnice, to je od Požarne brambe, je društvo nasledilo nekaj opreme. Društvo je dobilo v uporabo tudi ročno brizgalno Walser, ki je ohranjena še danes in razstavljena v gasilskem muzeju ob prostorih društva v Domu krajanov v Ižakovcih. Prvo večjo intervencijo je imelo društvo že slabo leto po ustanovitvi, ko je na reki Muri gorel mlin. Skupaj z Gasilskim društvom Melinci so uspeli rešiti škode in kumpe.

Leta 1926 je bil v društvu ustanovljen pevski zbor, ki je bil aktiven še dolgo časa. Zbor je sodeloval na vseh prireditvah v vasi in tudi izven, predvsem pa na gasilskih proslavah.

Leta 1937 je društvo kot predsednik prevzel znani ižakovski učitelj Martin Sreš. V tem obdobju se je delovanja društva močno okrepilo. Med okupacijo pa je bilo društvo podrejeno beltinskemu notarju. Poveljevanje v tem obdobju je bilo v madžarščini.

Po koncu vojne je društvo nadaljevalo s svojim delom. Leta 1946 z izvolitvijo novega upravnega odbora, si je društvo zadalo nalogo, da bo zgradilo gasilski dom. S pomočjo krajanov in posameznikov je bil tako leta 1965 gasilski dom predan svojemu namenu. Tega leta je bila nabavljena tudi prva motorna brizgalna znamke DKW z zmogljivostjo 600 l/min. Leta 1974 pa je bila nabavljena še zmogljivejša brizgalna znamke Ziegler z zmogljivostjo 800 l/min. S pomočjo krajanov in Krajevne skupnosti Ižakovci pa je nabavilo še kombinirano vozilo TAM 60 T – 5. Ob 50. letnici društva pa je društvo razvilo prapor.

Vas Ižakovci je obmurska vas, v kateri življenje in delo zaznamuje reka Mura s svojo strugo, tudi s svojimi poplavami. Tako je bilo društveno razmišljanje usmerjeno v smer reševanja iz vode. Tako je društvo pridobilo svoj pri čoln – šesterec – na reverz od vojske. Poleg osnovnega namena reševanja iz vode, je čoln služil tudi za dokazovanje moči članov društva na najrazličnejši tekmovanjih, kjer so dosegali odlične rezultate. Na enem izmed takih tekmovanj v Kraščih so za dobro uvrstitev dobili za nagrado strešno sireno, katera je še v uporabi danes ter novi gumijasti čoln – osmerec. Zaradi širitve turizma ob reki Muri na točki Otok ljubezni, so se v devetdesetih letih pojavljale težnje po boljši in sodobnejši opremi. Tako je društvo v sredini devetdesetih let nabavilo sodobne čoln z vso pripadajočo opremo, leta 1999 pa še poln z motorjem Suzuki 40 z vso opremo.

Leta 1999 po zgraditvi vaško – gasilskega doma oziroma Doma krajanov, je društvo dobilo nove in lepše prostore. Leta 2000 pa je bilo nabavljeno orodno vozilo Mercedes z najsodobnejšo opremo tistega časa. Vozilo premore visokotlačno črpalko, dva viskotlačna navijaka, rezervoar s 1000 L vode, dva dihalna aparata, motorno žago z opremo, tlačne cevi, …

Ob 80 – letnici društva pa je bil blagoslovljen in predan namenu drugi prapor društva.

Leta 2007 je društvo pričelo z izgradnjo garaže za čolne. V sklopu garaže je tudi manjši gasilski muzej, v katerem je razstavljena oprema iz naše preteklosti.

Leta 2010 je bil je bil kupljen sodobnejši motorni čoln ter zamenjano staro vozilo TAM z vozilom iste znamke, vendar s sodobnejšo opremo.

Društvo tudi danes ne miruje. Sproti nabavlja in obnavlja potrebno delovno in zaščitno opremo, vzdržuje in obnavlja društvene prostore, usposablja gasilce za različne gasilske naloge in opravila. Posebna skrb nam je skrb za gasilski podmladek, s katerim se redno udeležuje tekmovanj. Pionirke društva so leta 2009 postale regijske prvakinje, postale so podprvakinje in se uvrstile na državno tekmovanje.

Geslo društva je pomagati komurkoli in kadarkoli. Geslo smo prevzeli od naših ustanoviteljev, ga zavestno izpolnjujemo in ga hkrati prenašamo naprej na naše naslednike.  Poslanstvo gasilske organizacije, njene ideje in namen, se najlepše izražajo v gasilskem pozdravu, ki nas povezuje: »NA POMOČ«!

Aktualno

🚒 NAPOVEDNIK 🚒

🚒 NAPOVEDNIK 🚒

Pred 100 leti se je z ustanovitvijo gasilskega društva v Ižakovcih začela pisati zgodba gasilstva. V letošnjem letu nas čaka velika prelomnica, saj bomo v naši zgodbi obrnili stoti list. Odločili smo se, da to prelomnico obeležimo z osrednjo prireditvijo, ki bo 13....

read more
Novo vozilo

Novo vozilo

Članicam in članom PGD Ižakovci se nam je včeraj 18.06.2021 uresničila dolgoletna želja, saj smo pridobili novo vozilo za prevoz članic in članov ter za ukrepanje ob manjših intervencijah. Vozilo je namenjeno za uporabo KS Ižakovci in društvom v vasi. Zahvaljujemo se...

read more
Novi spletni strani na pot

Novi spletni strani na pot

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec naše nove spletne strani!

Po dolgoletnih željah smo končno dočakali spletno stran Krajevne skupnosti Ižakovci s predstavitvijo vasi, krajank in krajanov, društev, ki na področju vasi delujejo ter naše prepoznavne turistične točke Otoka ljubezni.

read more
Vedno v akciji

Vedno v akciji

Člani PGD Ižakovci smo skupaj s Krajevno skupnostjo Ižakovci v soboto 24. aprila 2021 očistili zunanje površine objektov na Otoku ljubezni. Vedno v akciji, vedno pripravljeni pomagati.

read more