Ižakovci danes

Ohranjanje kulturne zgodovine in dediščine. Spoznavanje starih običajev. Tu se srečamo z mednarodno kulturo, büjraši, mlinarji, predicami, tkalkami, lončarji, pletarji, brodarji, kmeticami, ljudskimi godci in pevci ter bogatim narodnim izročilom.

Ižakovci

Vas leži v Pomurski regiji, je del Občine Beltinci in leži na levem bregu reke Mure. Je ravninsko naselje. Geografska lega vasi je 46°35′7.41″N 16°12′44.66″E Skupna površina vasi pa znaša 8,62 km2 .  Vas leži na nadmorski višini 179 m.

Po zadnji podatkih Statističnega urada Slovenije iz leta 2020 je v vasi Ižakovci prebivalo 770 prebivalcev. Vas leži na nadmorski višini 179 m.

Nekoč je bila večina prebivalstva kmečkega. Ižakovske njive so visoko kakovostnega razreda. Dandanes so prebivalci večinoma zaposleni, na delo se vozijo v Mursko Soboto in druge bližnje kraje. Vse več krajank in krajanov pa se v zadnjem obdobju vozi na delo v bližnje kraje v sosednjo Avstrijo. Domačije z izrazito kmetijsko dejavnostjo so zelo redke.

Del vasi sta tudi dva zaselka, in sicer zaselek Renovice in zaselek Nemščak.

Renovice se nahajajo ob cesti, ki vodi iz Beltinec proti Ižakovcem, Nemščak pa ob glavni cesti Dokležovje – Bistrica.

Del vasi je tudi turistična destinacija Otok ljubezni, ki s svojim ambientom in čarobnostjo privablja večje število obiskovalcev skozi vse leto. Posebej je Otok ljubezni obiskan v spomladansko – poletnem času, ko se na Otoku ljubezni odvijajo tudi najrazličnejše prireditve.

Najbolj prepoznavna in množično obiskana so Bűjraški dnevi, ki jo skupaj z društvi v vasi organizira Krajevna skupnost Ižakovci ter krajankami in krajani.

Društva v našem kraju

V vasi delujejo sledeča društva: Turistično društvo »Bűjraš« Ižakovci, Prostovoljno gasilsko društvo Ižakovci, Športno društvo Ižakovci in Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Pufkači.

Društvom in krajankam ter krajanom vasi je na razpolago za organizacijo najrazličnejših dogodkov sodobna velika dvorana, ki se nahaja v zgradbi Doma krajanov v vasi. V Domu krajanov ima svoje prostore in garaže za opremo Prostovoljno gasilsko društvo Ižakovci. V Domu krajanov pa deluje tudi enota »Mlinček« Vrtca Beltinci.

Športno društvo Ižakovci uporablja za svojo dejavnost nogometno igrišče, ki se nahaja ob robu vasi v smeri glavne ceste proti Dokležovju. Poleg nogometnega igrišča je v fazi prenove sodoben športni objekt, ki bo po dokončanju omogočal boljše pogoje dela samemu društvu, krajankam in krajanom pa nov sodoben družaben prostor za razvijanje novih športnih in družabnih vsebin.

Vaško pokopališče in sakralni objekti

Ob glavni cesti proti Beltincem se nahaja vaško pokopališče z mrliško vežico, ki ima prelep in sodoben videz ter ohranja mir in spokojnost našim najdražjim krajankam in krajanom, ki so zadnji počitek našli v domači ižakovski zemlji.

V vasi je tudi vaška kapela, ki je posvečena Karmelski materi božji. Zgrajena je bila leta 1906. Zgradil jo je Tivadar Radkol. Karmelska matera božja obhaja svoj god 16. julija in na ta praznik se v vasi organizira in praznuje vaško »proščenje«. Na ta praznik se ob vaški kapeli zberejo domačini in njihovi najdražji, ki so svojo srečo življenja poiskali v tujih krajih daleč od doma. Na ta praznik se radi vračajo domov.

V vasi pa se nahajajo tudi štiri verska znamenja, in sicer:

  • Križ pri Režonjovih
  • Štagerov (Krapcov) križ. Postavil ga je Maučec Ivan
  • Krapcov križ ob cesti za Dokležovje
  • Racov križ ob cestri za Melince. Postavljen je bil leta 1938

Vaško pokopališče in sakralni objekti

Foto: Simon Škafar, www.simonskafar.com