Cenik najemov prostorov KS Ižakovci

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! KS Ižakovci je v preteklosti in bo tudi v bodoče nudila možnost koriščenja oz. najemanja prostorov in inventarja v lasti KS Ižakovci. Razmere, v katere smo prisiljeni, nas silijo, da zvišamo cene uporabe najemov prostorov in ostalega inventarja. Razlog zvišanje cen je dražitev energentov na trgih, predvsem elektrike in plina. Poleg […]

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

KS Ižakovci je v preteklosti in bo tudi v bodoče nudila možnost koriščenja oz. najemanja prostorov in inventarja v lasti KS Ižakovci.

Razmere, v katere smo prisiljeni, nas silijo, da zvišamo cene uporabe najemov prostorov in ostalega inventarja. Razlog zvišanje cen je dražitev energentov na trgih, predvsem elektrike in plina.

Poleg standardnih najemov, ki so se izvajali v praksi tudi do sedaj, smo na svoji 2. redni seji Sveta KS Ižakovci sprejeli sklep št. 8, da se bo v bodoče zaračunavala tudi uporaba oz. izposoja miz in klopi, ki so v lasti KS Ižakovci. Vzrok zaračunavanja (do sedaj je bilo koriščenje brezplačno) tiči v stari oz. dotrajani opremi, ki »kliče« k zamenjavi. Zato smo primorani, da se izposoja najemnikom zaračuna in na ta način obnavlja poškodovana oz. uničena oprema.

CENIK NAJEMOV OZ. KORIŠČENJA 2023

 

PROSTOR/OPREMA KOLIČINA CENA
Dvorana brez inventarja na dan 80,00
Dvorana z inventarjem (posoda) na dan 100,00
Vežica (ne glede na vrsto pogreba – žara, krsta) 1 x 50,00
Izposoja miz in klopi Komplet (1 x miza, 2 x klop) 5,00

 Cene so neto brez DDV. KS Ižakovci ni zavezanec za DDV.

Plačilo: na podlagi izstavljenega računa na transakcijski račun KS Ižakovci.

Druge novice in obvestila