Predlog investicij KS Ižakovci za pripravo proračuna Občine Beltinci 2023/2024

Svet KS Ižakovci je na svoji 2. redni seji Sveta KS Ižakovci dne 05. januarja 2023 sprejel sklep, da se kot predlog investicij in projektov, ki jih želimo realizirati v KS Ižakovci v proračunskem obdobju 2023/24 predlagajo sledeča dela oz. projekti: Izgradnja odra v dvorano Doma krajanov z razsvetljavo, ozvočenjem, zatemnitvijo in platnom s projektorjem […]

Svet KS Ižakovci je na svoji 2. redni seji Sveta KS Ižakovci dne 05. januarja 2023 sprejel sklep, da se kot predlog investicij in projektov, ki jih želimo realizirati v KS Ižakovci v proračunskem obdobju 2023/24 predlagajo sledeča dela oz. projekti:

 • Izgradnja odra v dvorano Doma krajanov z razsvetljavo, ozvočenjem, zatemnitvijo in platnom s projektorjem
 • Ureditev okolice gasilskega doma z ureditvijo parkirnih mest in zasaditvijo okrasnega grmičevja. Predlaga tudi, da se lipe, ki so že dozorele in za okolico nevarne, odstranijo.
 • Izgradnja žarnega zidu na pokopališču v Ižakovcih
 • Dokončanje športnega objekta ob igrišču – pleskanje zgornjega nadstropja, talna površine (keramika, epoksi), talna površina v uti, izgradnja šanka
 • Izdelava projektne dokumentacije za športno – rekreacijsko – sprostitveni center ob nekdanji trgovini v vasi
 • Popravilo strope na uti na Otoku ljubezni

Za komunalno ureditev vasi pa se predlagajo sledeče investicije in vzdrževalna dela:

 • Ureditev ceste od pokopališča do krožnega križišča in naprej mimo gasilskega domu do križišča Melinci – Ižakovci – Dokležovje
 • Ureditev križišča s prehodom za pešce pri Družini Senica
 • Ureditev križišča s prehodi za pešce pri žagi
 • Ureditev ceste skozi ulico gasa
 • Ureditev ceste, ki vodi mimo Otoka ljubezni preko nasipa do športnega igrišča
 • Postavitev dveh kandelabrov v zaselku Nemščak

Pozivamo krajanke in krajane KS Ižakovci, da aktivno sodelujejo pri pripravi predlogov za projekte, ki jih želijo v bodoče uresničiti v KS Ižakovci. Zato pozivamo, da do nedelje 29. januarja 2023 predlagate “realne” projekte, ki jih bomo ustrezno preučili in v kolikor ocenili, da ustrezajo zastavljenim ciljem, uvrstili v plan projektov.

Svet KS Ižakovci

Druge novice in obvestila