Računalniško izobraževanje

V torek smo se v kulturnem domu udeležili kratkega računalniškega tečaja o upravljanju spletnih strani.

CMS je kratica za Content Management System. V slovenščini to pomeni sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami.

CMS je namenjen uporabnikom, ki želijo sami spreminjati in vzdrževati vsebine svojih spletnih strani. Uporabniki lahko tako sami menjajo besedilo, vstavljajo slike, multimedijske vsebine, dodajajo strani, … brez pomoči programerjev oziroma podjetja, ki je spletno mesto pripravilo.

Vsebina spletne strani je shranjena v podatkovnih bazah. Prikazuje se pa v naprej pripravljenih okvirjih oz. “predlogah”. Če uporabnik spremeni, doda ali izbriše določen del podatkov v CMS sistemu, je to takoj vidno na samem spletnem mestu.

Za upravljanje CMS sistema ni potrebno predhodno programersko znanje, ampak samo navodila, kako deluje sistem za urejanje oziroma, kako sistem upravljamo.

Poznamo več vrst CMS sistemov. CMS sistemi so lahko brezplačni ali pa plačljivi. Lahko so unikatni oziroma podjetja, ki izdelujejo spletne strani zgradijo svoje CMS sisteme, lahko so pa tudi odprtno kodni.

 

Druge novice in obvestila