Beltinci

Beltinci ležijo ob glavni cesti Murska Sobota - Lendava. Razne obrtne dejavnosti, zaposlovanje v tovarnah v Murski Soboti in sodobno kmetijstvo so močno pospešile rast prebivalstva.

Sredi velikega parka stoji beltinska graščina rodbine Banffy. Prvotno zgradbo iz 13. stoletja je obdajalo obzidje s štirimi stolpi in vodnim jarkom. Sedanja graščina je razsežna enonadstropna zgradba s preprosto fasado in okroglimi ogelnimi stolpi iz 17. stoletja, ki jo obdaja park z izbranimi vrstami drevja.

V kraju je stala judovska sinagoga, ki je za nekoč prisotno ortodoksno judovsko skupnost Beltincev premogla lokalnega rabina. Sinagoga je bila porušena leta 1937.

Zgodovina

Kraji današnje občine Beltinci so prvič neposredno omenjeni v listini z letnico 1322, ki je shranjena v Listinskem arhivu v Madžarskem državnem arhivu v Budimpešti. Beltinci so že stoletja upravno in gospodarsko središče okolice, predvsem po zaslugi grofije, ki je imela sedež v beltinskem gradu.

Za posamezne kraje v občini so že iz začetka tega stoletja bile poznane naslednje značilnosti: sam kraj Beltinci je bil pomembno kupčijsko in obrtno središče bližnje okolice; za Bratonce je bilo značilno pridelovanje domačega jabolčnika in zelo razvito čebelarstvo; v Dokležovju je bilo razširjeno izdelovanje korit, tkanje domačega platna in ugodna kopališča ob Muri; v Gančanih je bila v tistem času omembe vredna reja bikov in sodarstvo; za Ižakovce je bila značilna pridobitna dejavnost ribolova raznih sladkovodnih rib; ribolov je bil značilen tudi za Melince; v Lipi pa je bilo razširjeno tkalstvo.

Nekatere teh dejavnosti so se ohranile še do danes. Posebej izstopa pletenje slamnatih izdelkov v Lipovcih. To je ena redkih ohranjenih domačih obrti v Prekmurju. Iz ržene slame izdelujejo domačini izdelke (doužnjeke, vazice, vrče, püjtrice, srčke, košarice, …) zaradi katerih prihaja v Lipovce mnogo izletnikov iz domovine in tujine. V Ižakovcih se vzpodbuja pridelava in obdelava lanu pa tudi  druge dejavnosti kot npr. pletenje iz ličja, okraski in rože iz krep papirja. Sodarstvo v Gančanih je zelo znano po Sloveniji. Zadnje čase to tradicijo obnavljajo tudi na krajevni prireditvi. Od domačih obrti je značilno še pletenje košar, izdelovanje lesenih korit.

Povezave:

* Naslovna fotografija: ZTK Beltinci

Obiščite tudi

Bratonci

Bratonci so naselje v Občini Beltinci.

Vas je bila prvič pisno omenjena leta 1322.

Dokležovje

Dokležovje, vas ki se po do sedaj znanih pisnih virih prvič omenja leta 1322 kot Doklesi, leži ob reki Muri, in sicer na 184 m nadmorske višine. 

Gančani

Gančani so naselje v Občini Beltinci. Vas je nastala leta 1321, ime pa je dobila po eni izmed trdnjav v bližini, ki se je imenovala Ganacha. V madžarščini so se Gančani nekoč imenovali »lendavska rožna dolina«.

Lipa

Lipa je idilična panonska vasica, ki se v celoti razprostira na ravninskem delu Prekmurja. Od občinskega središča Beltinci je oddaljena štiri kilometre. Z Beltinci in Odranci jo povezuje urejena kolesarska steza.

Lipovci

V Lipovcih v več kot 350 gospodinjstvih živi okrog 1160 prebivalcev; Lipovci so po številu prebivalcev druga največja krajevna skupnost v občini Beltinci. 

Melinci

Prve zgodovinske podatke o vasi Melinci imamo iz leta 1379, ko so omenjeni skupaj z Beltinci, Lipovci, Bratonci, Dokležovjem, Ižakovci in Odranci. Vse te vasi so bile v lasti dolnjelendavske rodbine Banfijev.

Terme Banovci

Terme Banovci slovijo po svojih animacijskih programih, ki iz družinskih počitnic ustvarjajo nepozabne spomine. Spustite se vanj po toboganih in zaplavajte v rekreativnem ali termalnih bazenih!