Zgodovina vasi

Naša vas leži v subpanoski regiji na severovzhodu Slovenije, v Prekmurju na ravnici ob cesti Murska Sobota – Jula Marof, s katere se odcepi cesta proti Beltincem.

Isakouc – Isacouch – Isakolch – Isakowlch – Ysakowch

Zgodovinsko gledano se omemba imena vasi Ižakovci pojavlja v letu 1322 kot »ISAKOUC«, v letih 1322 – 1335 kot »Isacouch«, leta 1379 kot »Isakouch« ter leta 1381 kot »Isakolch«. Leta 1428 se ime pojavi v obliki »Isakowlch« ter leta 1481 kot »Ysakowcz«. Krajevno ime je izpeljano iz svetopisemskega imena Izak, ižakovčari so torej prvotno »prebivalci Izakovega naselja«.

Vas leži v subpanoski regiji na severovzhodu Slovenije, v Prekmurju na ravnici ob cesti Murska Sobota – Jula Marof, s katere se odcepi cesta proti Beltincem. V bližini je zaselek Nemščak – marof – ki je nstal ob nekdanjem graščinskem marofu, zahodno od vasi. V bližnji preteklosti je tu stala farma prašičev Nemščak, ki je dajala kruh mnogim Ižakovčarom.

Grofica Marija Zichy

V srednjem veku je vas spadala pod turniško pražupnijo in je bila last Banffijev, od leta 1648 pa so na področju vasi gospodovali beltinski grofje.

Posebej je vas zaznamovala beltinska grofica Marija Zichy, ki je imela ob reki Muri z drevesi zasajano »koupanco«, ki je ohranjena še danes. V bližini se nahaja tudi drevesnica sadik gozdnega drevja, imenovana »Tiloš«.

Na tem področju je nekoč beltinski graščak prirejal skupne pojedine na prostem. Vas so zaznamovali tudi vpadi Turkov in kasneje v vojni vihri Madžari.

Vaški dom in šola

Vaški dom, danes Dom krajanov Ižakovci, je bil zgrajen 1955. leta, dograjen in obnovljen pa je bil leta 2006.

Danes imajo v Domu krajanov svoje prostore člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Ižakovci, v njem deluje enota Vrtca Beltinci – enota Mlinček Ižakovci.

V zgornjem nadstropju Doma krajanov pa se nahaja velika dvorana, namenjena najrazličnejšim prireditvam.

Ižakovci so imeli v preteklosti tudi šolo, ki je bila postavljena leta 1885 na pobudo krajank in krajanov. Obiskovali so jo poleg domačih šolarjev, še šolarji iz Nemščaka, Dokležovja do leta 1890 in do leta 1893 šolarji iz Melinec. Bila je rimskokatoliška ljudska šola.

Kronika šole navaja, da so učenci ob zaključku vsakega šolskega leta imeli javne izpite pred celokupnim šolskim odborom, prisostvovali pa so tudi starši učencev.

Kronika navaja, da so bili oktobra 1945. leta na šoli trije oddelki s sledečim številom učencev v posameznih razredih:

  • 1. razred 39 učencev
  • 2. in 3. razred 55 učencev
  • 4 do 7. razred 51 učencev

Šola je bila v vasi ukinjena leta 1962 in priključena upraviteljstvu v Beltincih.